فارماکوکینتیک

Trimipramine تریمیپرامین نام آیوپاک (±)-3-(10,11-dihydro-5H-dibenzo[b,f]azepin-5-yl)-N,N,2-trimethylpropan-1-amine شمارهٔ CAS ۷۳۹-۷۱-۹ فرمول شیمیایی C20H26N2 گروه دارویی داروهای ضد افسردگی PubChem ۵۵۸۴ جرم مولی (گرم بر مول) ۲۹۴٫۴۳۴ نیمه عمر ۱۱-۹ ساعت متابولیسم کبدی دفع کلیوی پیوند پروتئینی ۹۰٪ ...

Read More