اگزاسیلین

اگزاسیلین، (Oxacillin) از دسته پنی‌سیلینهای مقاوم به بتالاکتاماز است. از لحاظ اثر ضدمیکروبی و خواص فارماکولوژیکی بسیار مشابه فلوکلوگزاسیلین است. این دارو همچنین متعلق به دسته ایزوگزازولیل پنی‌سیلینها (Isoxazolyl Penicillins) هست. این دسته که مقاومت خوبی نسبت به اسید دارند می‌توانند به صورت ...

Read More

دی کلوگزاسیلین

دی کلوگزاسیلین، (Dicloxacillin) از دسته پنی‌سیلینهای مقاوم به بتالاکتاماز است. از لحاظ اثر ضدمیکروبی و خواص فارماکولوژیکی بسیار مشابه فلوکلوگزاسیلین است. این دارو همچنین متعلق به دسته ایزوگزازولیل پنی‌سیلینها (Isoxazolyl Penicillins) هست. این دسته که مقاومت خوبی نسبت به اسید دارند می‌توانند به ...

Read More

فلوکلوگزاسیلین

فلوکلوگزاسیلین، (Flucloxacillin) یا (floxacillin) از دسته پنی‌سیلینهای مقاوم به بتالاکتاماز است. از لحاظ اثر ضدمیکروبی و خواص فارماکولوژیکی بسیار مشابه فلوکلوگزاسیلین است. این دارو همچنین متعلق به دسته ایزوگزازولیل پنی‌سیلینها (Isoxazolyl Penicillins) هست. این دسته که مقاومت خوبی نسبت به اسید ...

Read More

متی‌سیلین

متی‌سیلین، (Meticillin, Methicillin) از دسته پنی‌سیلینهای مقاوم به بتالاکتاماز است. این دارو که در سال ۱۹۵۹ ساخته شد امروزه از لیست دارویی خارج شده و جایگزینهای بهتری همچون کلوگزاسیلین و نافسیلین از آن در دسترس است. این دارو طیف باریکتری نسب به پنی‌سیلین دارد ولی در برابر ارگانیسمهای تولیدکننده ...

Read More

نافسیلین سدیم‌

نافسیلین سدیم‌ (به انگلیسی: Nafcillin Sodium) رده درمانی: آنتی‌بیوتیک‌ها . اشکال دارویی: آمپول نافسیلین سدیم از دسته پنی‌سیلینهای مقاوم به بتالاکتاماز است. این دارو طیف باریکتری نسب به پنی‌سیلین دارد ولی در برابر ارگانیسمهای تولیدکننده بتالاکتاماز همچون استافیلوکک اورئوس اثر خوبی دارد. فرمول ...

Read More

کلوگزاسیلین

کلوگزاسیلین، (Cloxacillin) از دسته پنی‌سیلینهای مقاوم به بتالاکتاماز است. از لحاظ اثر ضدمیکروبی و خواص فارماکولوژیکی بسیار مشابه فلوکلوگزاسیلین است. این دارو همچنین متعلق به دسته ایزوگزازولیل پنی‌سیلینها (Isoxazolyl Penicillins) هست. این دسته که مقاومت خوبی نسبت به اسید دارند می‌توانند به صورت ...

Read More

کوآموکسی کلاو

کوآموکسی کلاو (به انگلیسی: Co-amoxiclav) رده درمانی: پادزیست ها اشکال دارویی: کپسول و شربت موارد مصرف درمان بیماریهای عفونی به خصوص عفونتهای مقاوم به آموکسی سیلین مانند سینوزیت، عفونت گوش میانی، عفونت مجاری‌ تنفسی‌ و برونشیت‌مزمن. مکانیسم اثر این دارو از ترکیب آموکسی سیلین و کلاولانیک اسید ...

Read More

آزیترومایسین

آزیترومایسین نوعی آنتی‌بیوتیک از گروه ماکرولیدها است که برای گلودرد استرپتوکوکی، برونشیت، برخی انواع ذات الریه و عفونت‌های کلامیدیایی تجویز می‌شود. آزیترومایسن در ۱۹۸۱ توسط گروهی از داروسازان کروات کشف شد. این دارو از اریترومایسین مشتق شده و هم اکنون از پرمصرف‌ترین آنتی‌بیوتیک‌های دنیا است. ...

Read More

اریترومایسین

اریترومایسین به عنوان جایگزین پنی سیلینها در بیمارانی که به این دارو حساسیت مفرط دارند، مصرف می شود.این دارو جزو ماکرولیدها ست. هشدارها در صورت مصرف مقادیر زیاد دارو، یرقان انسدادی و عوارض قلبی با مصرف این دارو گزارش شده اند. اریترومایسین و مشتقات خوراکی آن را بهتر است با معده خالی مصرف کرد. ...

Read More

اسپیرامایسین

اسپیرامایسین به انگلیسی:Spiramycin نام تجارتی: Rovamycin رده درمانی : آنتی بیوتیک طبقه بندی فارماکولوژیک : یک آنتی بیوتیک از گروه ماکرولیدها ست. اشکال دارویی: قرص روکش دار۵۰۰میلی گرمی مکانیسم اثر مکانیسم اثر این دارو نیز مثل سایر ماکرولیدها از طریق مهار ساخت پروتئین در نتیجه اتصال به زیر واحد ...

Read More