سپتامبر 25, 2015

گایافنزین

گایافنزین (به انگلیسی: Guaifenesin )

رده درمانی: خلط آور

اشکال دارویی: شربت

موارد مصرف

گایافنزین به عنوان خلط آور برای درمان علامتی سرفه ناشی از سرماخوردگی وعفونتهای خفیف دستگاه تنفس فوقانی مصرف می‌شود.

مکانیسم اثر

به نظرمی رسدکه اثرخلط آوری دارو از طریق افزایش حجم وکاهش چسبندگی ترشحات نای و نایژه‌ها اعمال می‌شود. بنابراین گایافنزین ممکن است کارایی بازتاب سرفه راافزایش دهدو خروج خلط راتسهیل نماید.

عوارض جانبی

اسهال، سرگیجه، سردرد، تهوع یااستفراغ، بثورات جلدی درد معده و کهیر از عوارض نادر دارو هستند.

Print Friendly
happy wheels game

POST A COMMENT.


8 + = 11