آگوست 23, 2015

کوآموکسی کلاو

کوآموکسی کلاو (به انگلیسی: Co-amoxiclav)

رده درمانی: پادزیست ها

اشکال دارویی: کپسول و شربت

موارد مصرف

درمان بیماریهای عفونی به خصوص عفونتهای مقاوم به آموکسی سیلین مانند سینوزیت، عفونت گوش میانی، عفونت مجاری‌ تنفسی‌ و برونشیت‌مزمن.

مکانیسم اثر

این دارو از ترکیب آموکسی سیلین و کلاولانیک اسید (amoxicillin + clavulanic acid) ساخته می شود. اسید کلاولانیک‌ یک‌ مهار کننده‌ قوی‌ وغیرقابل‌ برگشت‌ آنزیم‌ بتالاکتاماز باکتریها است‌ . برخی باکتریها با ساخت و ترشح آنزیم بتالاکتاماز موجب هیدرولیز حلقه‌ بتالاکتام‌ (آموکسی‌ سیلین‌) می‌شوند و لذا آنتی بیوتیکهای خانواده بتالاکتام مانند پنی سیلین و آموکسی سیلین بر آنها بی اثر است.

عوارض جانبی

اسهال، تهوع، تب، هپاتیت‌، یرقان‌کلستاتیک؛ واکنشهای حساسیتی شامل‌ کهیر، تب‌، درد مفاصل‌، آنژیوادم‌، شوک‌ آنافیلاکتیک‌، اریتم‌ مولتی‌ فرم‌، نکرولیز سمی‌پوست‌، درماتیت‌ پوسته‌ای‌ و بندرت ‌سرگیجه‌، سردرد، تشنج‌ با مصرف‌ این‌دارو گزارش‌ شده‌ است‌.

Print Friendly
happy wheels game

POST A COMMENT.


2 + = 5