سپتامبر 27, 2015

کارودیلول

کارودیلول (به انگلیسی: Carvedilol)

رده درمانی: کاهنده فشار خون

اشکال دارویی: قرص

موارد مصرف

درمان نارسایی قلبی ایسکمی خفیـف تا شدید یا با منشا کاردیومیوپاتی که معمولا” به علاوه دیورتیک ها، مهار کننده های آنزیم تــبدیل کننده آنژیوتانسین و دیِژیتال ها برای افزایش میــزان بقاء بیـمار ( survival ) و برای کاهــش خطر بستری شدن در بیمارستان بکار میرود. برای کاهــش میزان مرگ و میر ناشی از بیماریهای قلبی- عروقی در بیمارانی که وضعیت بالینی ثابتی دارند و افزایش میزان بقاء در بیمارانی که در فاز حاد انفارکتوس قلبی هستند و EF بطن چپ کمتر از 40% است استفاده می شود.

کاردیلول همچنین در درمان فشارخون اولیه استفاده می شود.

مکانیسم اثر

کارودیلول بلاک کننده غـیر انتـخابی گیرنده بتا آدرنرژیک و با فعالیت بلاک کنندگی گیرنده آلفا- 1 آدرنرژیک می باشد و هیچ نوع فعالیت تحریک کننده ســمپاتیک را ندارد. کارودیــلول با بلاک گیرنده های بتا آدرنرژیک باعث کاهش برون ده قلبی، تاکی کاردی که بوســیله ورزشی یا ایزوپروتـرنول ایجاد می شــود و تاکی کاردی رفلکسی می شود.با بلاک گــیرنده آلفا- 1 آدرنرژیک اثر تنگ کنندگی فنــیل افرین را از بین میبرد و بـاعث گشاد شدن عروق و کاهش مقاومت عروق محیطی می شود. لذا کارودیلول اثـر مفیدی در نارسایی احتقانی قلب دارد.

عوارض جانبی

آلــرژی، برادی کاردی در قفســه سیــنه، سرگیجه- تنگی نفس- ادم محیطی- هیپوتانسیون- درد- سنکوپ- افزایش وزن.

Print Friendly
happy wheels game

POST A COMMENT.


1 + 2 =