سپتامبر 28, 2015

نورتریپتیلین

نورتریپتیلین دارویی از گروه ضدافسردگی‌های سه حلقه‌ای یا TCA است. کاربرد اصلی این دارو درمان بیماری اختلال افسردگی اساسی بوده و در برخی بیماری‌های دیگر اعصاب و سایر بیماریهای مزمن همچون میگرن و همچنین سندرم خستگی مزمن، نیز کاربرد دارد.این دارو در درمان شب‌میزی (شب ادراری) کودکان نیز موثر است.

مکانیسم اثر دارو

نورتریپتیلین از طریق مهار برداشت مجدد اپی نفرین و سروتونین توسط ترمینالهای عصبی پیش سیناپسی، باعث افزایش غلظت آن دو در سیستم عصبی مرکزی میگردد.

فارماکولوژی و فارماکوکینتیک

دارو پس از دریافت به سرعت و بصورت کامل جذب میگردد.متابولیزم آن کبدی و دفع، از طریق ادرار صورت میگیرد. دارای 3 دوز 10 و 25 و 50 میلی گرم میباشد.این دارو موجب خواب آلودگی میشود.در هنگام حاملگی و شیردهی نباید استفاده شود و همچنین در بیماران قلبی و عروقی بهتر است با پزشک در میان گذاشته شود.همچنین این دارو موجب افزایش اشتها و وزن میشود.

Print Friendly
happy wheels game

Article Tags

Related Posts

POST A COMMENT.


+ 1 = 9