سپتامبر 25, 2015

شب کوری

شب کوری یک بیماری بینایی است که موجب می‌شود بینایی فرد مبتلا، در شب مختل شود.

عوامل

  • کمبود رودوپسین
  • گزروفتالمی
  • التهابات شبکیه

همچنین قرار گرفتن در معرض نور بسیار شدید موجب شب کوری می‌شود چون باعث تخلیه رودوپسین می‌شود. برای جلوگیری از مبتلا شدن به شب کوری می‌توان از منابع غذایی ویتامین آ استفاده کرد که احتمال مبتلا شدن به گزروفتالمی را کاهش می‌دهد .

Print Friendly
happy wheels game

Article Tags

Related Posts

POST A COMMENT.


4 + 3 =