سپتامبر 25, 2015

آتاکسی (به انگلیسی: Ataxia)

آتاکسی (به انگلیسی: Ataxia) یک اختلال نورولوژیکی است که با عدم هماهنگی در حرکات، عدم ثبات در قرارگیری بدن[۱]، ناهنجاری در راه رفتن[۲] و رعشه ارادی (Intention tremor) همراه است. علت آتاکسی هرچه باشد، آسیب سلولی اغلب به قشر مخچه و سلولهای پورکنژ وارد می شود.

از علل آتاکسی: تلانژکتازی، آتاکسی‌های ارثی اتوزوم مغلوب، مولتیپل اسکلروز، سکته مغزی، پلاگر، آتاکسی فردریش و آبله مرغان. علل آتاکسی اغلب مخچه‌ای (Cerebellar) است ولی می‌تواند حسی یا وستیبولی (گوش داخلی) نیز باشد.

از جمله اختلالات لنفوپرولیفراتیو ارثی، آتاکسی تلانژکتازی می‌باشد که با آتاکسی مخچه‌ای پیشرونده، ضایعات تلانژکتاتیک و اختلال سیستم ایمنی مشخص می‌شود.

علل

آسیب‌های کانونی

هر نوع آسیب و جراحت کانونی در دستگاه عصبی مرکزی موجب آتاکسی می‌شود که مربوط به بخش مورد نظر می شود، برای مثاب اگر آسیب به مخچه باشد، نوع آتاکسی مخچه ای خواهد بود یا اگر آسیب به نخاع باشد آتاکسی از نوع حسی خواهد بود یا اگر آسیب به دستگاه دهلیزی باشد، آتاکسی از نوع دهلیزی خواهد بود.

عوامل خارجی

اغلب عوامل خارجی که منجر به آتاکسی می شوند، عامل افسردگی هستند مانند اتانول.مثال‌های دیگر مانند داروهای سرخوش کننده(حشیش، کتامین، PCP، دکسترومتورفان که بلع آن موجب آتاکسی خواهد شد، داروهای ضد صرع نیز موجب آتاکسی می شوند.

فقدان ویتامین B12

فقدان این ویتامین موجب نوع حسی و همچنین مخچه ای آتاکسی می شود.

علل آتاکسی حسی

نوروپاتی جانبی موجب آتاکسی کلی یا متمرکز خواهد شد.مشکلات نخاعی نیز می توانند موجب آتاکسی حسی شوند.

پسگرایی غیر-وراثتی مخچه ای

از علل این نوع پسگرایی می توان به سوءمصرف مزمن اتانول،HACE(ورم مغزی در ارتفاع بالا)، بیماری سلیاک اشاره کرد

درمان

یکی از روشهای خوب افتراق آتاکسی مخچه‌ای از سایر علل آتاکسی تست رومبرگ (Romberg’s test) است.درمان اصولا بستگی به عامل زمینه دارد ولی در موارد ارثی پیش آگهی خوب نیست. درمانهای فیزیکی مانند ورزش، اسپلینت و واکر نیز به کار می‌روند.

Print Friendly
happy wheels game

POST A COMMENT.


7 + 4 =